Partneri

RZESZOW

Najväčšie mesto juhovýchodného Poľska, hlavné mesto podkarpatského vojvodstva a centrum Rzeszowskej metropolitnej oblasti. Sídlo samosprávnych a vojvodských orgánov, vládnych a súdnych inštitúcií. Je hospodárskym, akademickým, kultúrnym a rekreačným centrom juhovýchodného Poľska. Plní funkciu dôležitého strediska leteckého, informačného, chemického, obchodného, stavebného priemyslu a služieb.

 

 

  • V hlavnom meste podkarpatskej oblasti žije takmer 220 tis. obyvateľov. Pokiaľ ide o počet študentov, Rzeszow je na prvom mieste v Európskej únii (na každých 1000 obyvateľov pripadá 353 študentov).
  • Priemerný vek obyvateľov mesta je 39 rokov, preto sa Rzeszow často nazýva mestom mladých ľudí. Rzeszow je sídlom Leteckej doliny – najväčšieho leteckého klastra v Poľsku, ktorý zahŕňa viac ako 150 firiem z odvetvia.

Rzeszow je bohatý na kultúrne centrá – kiná, divadlá, galérie umenia a fotografie, kultúrne domy, múzeá. V meste a okolí sa konajú kultúrne a športové podujatia, z ktorých mnohé sú medzinárodného charakteru. Osobitné renomé získali najmä: Európsky štadión kultúry – Východ kultúry, Svetový festival poľských folklórnych súborov, ktorý sa koná každé tri roky od roku 1969, Medzinárodný festival piesne „Carpathia”, Sviatok Paniagi, Festival divadiel oživenej formy „Maskarada” či Festival „Pramene pamäte: Kantor – Grotowski –Szajna”.

Medzi najväčšie turistické atrakcie Rzeszowa patrí:

  • Trh s radnicou a studňou zo XVII. storočia, ktoré sú ústredným bodom Starého mesta. Súčasný trh sa trochu líši od pôvodného vzhľadu z XV. storočia – len tri priečelia sú zabudované kamennými domami, ktoré boli v priebehu času prestavané. Nachádzajú sa v nich hotely, reštaurácie, kluby, bary, múzeá, rôzne inštitúcie. Jedným zo zaujímavejších je kamenný dom č. 19. V podzemí objavené fragmenty tehlovo-kamenných múrov a sklepení ako aj prekladov s gotickými lomenými oblúkmi, ktoré si možno pozrieť na Podzemnej turistickej trase, umožňujú datovať počiatky vzniku tohto objektu na prelom XV. a XVI. st.

 

 

  • Podzemná turistická trasa s dĺžkou 369 m sa tiahne popod kamenné domy a plošinu trhu. Zahŕňa 25 pivníc a 5 chodieb, ktoré siahajú až do hĺbky 10 m pod zemou, a ktoré dostali názvy týkajúce sa funkcií a dejín mesta. Možno si tu pozrieť zvyšky stredovekých múrov, stopy požiarov, zvyšky železných mreží a závor, tajomné chodby.
  • Zámok Lubomirských, ktorého stavbu začal koncom XVI. storočia vtedajší majiteľ Rzeszowa – Mikołaj Spytek Ligęza. V 2. pol. XVII. st. Lubomirski vybudovali a obkolesili zámok kamenným obranným múrom s baštami. Za súčasný vzhľad vďačí poslednej prestavbe na prelome XIX. a XX. st. V súčasnosti sa v zámku nachádza sídlo Obvodného súdu.

 

 

STROPKOV

STROPKOV sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, v doline rieky Ondavy. Z geomorfologického hľadiska je oblasť Stropkova súčasťou Nízkych Beskýd, mezoregiónu Ondavské pohorie. Reliéf vonkajšieho chrbta Karpát je typický flyšový, charakterizovaný ílovcami a pieskovcom.

 

 

Okolie Stropkova je významné v kontexte histórie I. a II. svetovej vojny. V obci Veľkrop sa nachádza najväčší vojenský cintorín z čias I. svetovej vojny v strednej Európe. Severovýchod Slovenska a neďaleká hraničná oblasť s Poľskom sú známe ako región, v ktorom sa zachovalo veľa historických drevených kostolíkov. V okrese sa nachádza aj svetoznáma obec Miková, z ktorej pochádzajú rodičia Andyho Warhola – zakladateľa PopArtu.

Najdôležitejšou pamiatkou okresu je gotická Svätyňa Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zo XIV. storočia. Kostol a neďaleký dvor postavený v gotickom a renesančnom štýle boli súčasťou starobylého zámku v Stropkove. Ďalšou významnou pamiatkou je františkánsky kláštor zo XVII. storočia s rajskou záhradou a krížovou cestou. V južnej časti mesta stojí budova v barokovom štýle – Slúžnovský dom – a o kúsok ďalej sa nachádza zrekonštruovaný secesný kamenný meštiansky dom. V polovici XX. storočia bola v meste postavená gréckokatolícka cerkev sv. Cyrila a Metoda v byzantskom štýle. V neďalekom Tisinci sa nachádza známy židovský cintorín z XVIII. storočia s vyše tisíckou náhrobných kameňov (macev).

 

 

Prečo Rzeszow a Stropkov?

Mestá ležiace v poľsko-slovenskom pohraničí spája potenciál pamiatok a územná podriadenosť z obdobia vplyvov rakúsko-uhorskej monarchie (Stropkov bol súčasťou administratívneho územia Maďarska, Rzeszow sa nachádzal na území Haliče pod rakúskou nadvládou). Historické vládne orgány oboch miest boli nútené na základe rozhodnutia februárového patentu z roku 1861 poskytovať rakúskej a následne rakúsko-uhorskej armáde ubytovanie napr. vo forme budov kasární, skladov, arzenálov, ihrísk, modernizáciou pevností, rozvojom komunikačnej infraštruktúry ciest a železníc. Tieto investície vytvárali obraz miest a ich architektúru. Tom čase vytvorené vojensko-kasárenské komplexy sa natrvalo zapísali do zástavby miest oblasti poľsko-slovenského pohraničia, a tak vytvorili súčasný potenciál kultúrneho dedičstva. Prítomnosť rakúsko-uhorskej armády spájala oblasti medzi Rzeszowom a Stropkovom, čo najevidentnejšie potvrdzuje v tom čase vytvorený komunikačný chodník ľudovo nazývaný „Jozefínka”.

 

 

Poľsko-slovenské pohraničie je teda bohaté na pamiatky z rakúsko-uhorských čias. V mnohých lokalitách upútajú pozornosť architektonické pamiatky ako napríklad vojenské objekty (kasárne, opevnenia), komunikačná infraštruktúra (železničné stanice) a civilné stavby (administratívne budovy, súdy).

Kráčajúc po ich stopách z Rzeszowa do Stropkova rekonštruujeme historický chodník „Jozefínka”, ktorý inšpiroval mestá Rzeszow (vedúceho projektu) a Stropkov (partnera projektu) k vytvoreniu novej turistickej trasy v regióne – „Po stopách Rakúsko-Uhorska”.