O chodníku

V rámci realizácie projektu bude vytýčený 144 km dlhý turistický chodník „Po stopách Rakúsko-Uhorska” (99 km na poľskej strane, 45 km na slovenskej strane) po trase „Jozefínky”, historického chodníka, ktorý spájal RZE a STR v XIX. st. Trasa „Jozefínky” sa začínala v Stropkove a pokračovala na slovenskej strane cez pútnické miesto Buková Hôrka a dediny: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodružal, Krajná Poľana a Nižný Komárnik, a následne na poľskej strane cez Barwinek, Duklu, Korczynu, Strzyżów až do Rzeszowa (po trase dnešnej DK 19 a E371). Jej vznik, podobne ako rozľahlých vojensko-kasárenských komplexov v tejto oblasti bol dôsledkom prítomnosti početných oddielov rakúsko-uhorskej armády.

V súčasnosti je časť niekdajšej „Jozefínky” súčasťou hlavnej tranzitnej cesty medzi Rzeszowom a Stropkovom. Rekonštrukcia historického chodníka príslušným označením na ňom roztrúsených architektonických pamiatkových objektov ako napríklad: kasárne, sklady, kamenné domy, či budovy verejného úžitku vráti obyvateľom a turistom unikátne kultúrne dedičstvo oblasti poľsko-slovenského pohraničia.

Chodník bude vytýčený pomocou informačných tabúľ a smerových značiek.

Trasa chodníka na poľskej strane:

  • Rzeszow: veľká kasáreň (Piłsudskiego); komplex železničných kasární, železničná stanica, budova II. LO (ul. Jałowego), radnica, Zámok Lubomirských (pl. Śreniawitów), kasáreň (ul. Dąbrowskiego),
  • Strzyżów, železničná stanica (ul. Żarnowska),
  • Korczyna, mohyla z I. svetovej vojny; rímskokatolícky cintorín,
  • Dukla, rímskokatolícky cintorín z I. svetovej vojny, budova bývalej pošty, budova bývalého mestského súdu,
  • Barwinek, miesta bitiek z rokov 1914 a 1915.

Trasa chodníka na slovenskej strane:

  • Stropkov: dvor, svätyňa, cintorín z čias I. svetovej vojny, objekty z čias vojenských manévrov z roku 1911 (vodojem a studňa),
  • Veľkrop: vojenský cintorín z čias I. svetovej vojny,
  • Bukovce: kláštor,
  • drevené kostolíky: Miroľa, Bodružal, Krajná Poľana, Nižný Komárnik.

Tematický chodník na Slovensku bude slúžiť ako cyklotrasa, ktorá bude v okolí Stropkova viesť po stopách veľkých vojenských manévrov z roku 1911. Na trase vedľa príslušných informačných označení vzniknú prvky malej rekreačnej infraštruktúry (vyhliadková veža, 1 drevený altánok, 2 prístrešky s krbmi). V zime bude tento úsek slúžiť ako bežkárska trasa.