Záverečná konferencia projektu

25. októbra 2018 sa v hoteli Rzeszow uskutočnila záverečná konferencia projektu „Rzeszow a Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Podujatie oficiálne otvorili viceprezident mesta Rzeszow Stanislaw Sienko a primátor Stropkova Ondrej Brendza. O hlavných cieľoch a zámeroch projektu zrealizovaných počas 17 mesiacov jeho realizácieinformovali prítomných koordinátori projektu Ewelina Ślęzak a Peter Novák.

Spestrením podujatia bola premiérová ukážka propagačného filmu, vďaka ktorému mohli účastníci konferencie nielen absolvovať virtuálnu prechádzku novovytvoreným 144-kilomentorvým turisticko-náučným chodníkom Po stopách Rakúsko – Uhorska, ale takisto vnímať atmosféru podujatí organizovaných v rámci projektu – umeleckých výstav, historických prednášok či tvorivých dielní.

V ďalšej časti konferencie pozvaní odborníci zaujímavým spôsobom oboznámili zúčastnených o fungovaní dnešného územia poľsko-slovenského pohraničia v časoch rakúsko-uhorskej monarchie, najmä v oblastiach vojenskej histórie a školstva.

Napriek nepriaznivému počasiu patril koniec konferencie prechádzke po Rzeszowe, v rámci ktorej spoznali účastníci konferencie dedičstvo mesta z čias Rakúsko – Uhorska. V rámci nej využili Sprievodcu po chodníku, ako aj mobilnú aplikáciu Rzeszow a Stropkov – kedysi a dnes – produkty, ktoré boli vytvorené v rámci projektu.

Podujatia sa zúčastnili obyvatelia územia poľsko-slovenského pohraničia, ako aj zástupcovia verejnej správy, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a združení zaoberajúcich sa udržaniu a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva tohto regiónu.

Projekt bol realizovaný mestami Rzeszow a Stropkov v období od 1. 5. 2017 do 30. 10. 2018. Jeho  hlavným cieľom bolo zvýšiť trvalú udržateľnosť využívania zdrojov kultúrneho dedičstva Rzeszowa a Stropkova z čias rakúsko-uhorskej monarchie zo strany miestnych obyvateľov a turistov.