Inaugurácia turistického chodníka.

Máme za sebou oficiálnu inauguráciu turistického chodníka „Po stopách Rakúsko-Uhorska“, ktorá sa konala v Stropkove. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili predstavitelia orgánov verejnej správy, zamestnanci miestnych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, združení, a taktiež obyvatelia pohraničných oblastí.

Primátor slovenského mesta Stropkov – Ondrej Brendza vo svojom krátkom prejave zdôraznil, akú dôležitú úlohu zohráva realizácia projektu vo zvyšovaní úrovne využitia kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľmi Rzeszowa, Stropkova a taktiež turistami, ktorí navštevujú tieto mestá. – Sústredili sme sa na vytýčenie turistického chodníka, ktorý bude využívaný najširšou skupinou obyvateľov a turistov. Vytvorili sme trasu, ktorú si cyklisti určite zamilujú. Značná časť obyvateľov Stropkova a okolia sa venuje bežeckému lyžovaniu a v zimných mesiacoch budú môcť využívať časť tejto trasy. Myslím si, že sme obyvateľom pohraničnej oblasti ponúkli atrakciu, ktorá tu chýbala – povedal organizátor akcie.

Pásku symbolicky prestrihli: Ondrej Brendza, Ryszard Winiarski riaditeľ Fotografickej Galérie Mesta Rzeszow ako aj koordinátori projektu: Ewelina Ślezak a Peter Novák. Po skončení oficiálnej časti inaugurácie turistického chodníka sa účastníci vybrali na trasu a na koniec akcie sa uskutočnilo spoločné hodovanie.
Turistický chodník „Po stopách Rakúsko-Uhorska“ je súčasťou tzv. „Jozefínky“ , teda historickej komunikačnej tepny, ktorá spájala Rzeszow a Stropkov v 19. storočí. Chodník spája najcennejšie objekty kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú na tejto trase, a ktoré pochádzajú z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie, obzvlášť spojené s históriou vojsk, súdnictva a administrácie v pohraničnej oblasti. Na tejto trase vznikli prvky malej rekreačnej infraštruktúry (vyhliadková veža, drevený altánok, 2 prístrešky s krbmi). Dĺžka trasy na slovenskej strane je 45 kilometrov a na poľskej 99 kilometrov.