Vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska

V pondelok 2. júna napoludnie sa v Stropkove uskutočnila vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska. Na výstave boli prezentované predmety zo súkromných zbierok Juraja Čečka, Jozefa Kiklicu, Mariána Jancuru, Adriána Lattu, Jaroslava Procházku a Jozefa Šveca.

  • wystawa

Ide o miestnych zberateľov a historikov, ktorí sa venujú vojenskej histórii prihraničného regiónu. Exponáty poskytlo aj Krajské múzeum v Prešove. Vernisáži predchádzala prednáška A. Lattu o zbraniach používaných v I. svetovej vojne; v nadväznosti na ňu sa potom prítomná verejnosť mohla na výstave oboznámiť s jednotlivými časťami vojenskej výstroje a výzbroje rakúsko-uhorských i ruských vojakov.

Stropkovský okres bol po vypuknutí vojny strategickým územím rakúsko-uhorskej monarchie.

„Počas prvých týždňov vojny Svidník ani Stropkov nemali príliš veľký vojenský význam, pretože sa nachádzali mimo hlavných železničných komunikácií vedúcich z vnútrozemia Rakúsko – Uhorska na front v Haliči. To sa však zmenilo už koncom septembra 1914, keď sa rakúsko-uhorské vojská po porážke v haličskej operácii po prvýkrát stiahli do Karpát. Na doplnenie oslabených jednotiek a prísun zásob sa začali vo väčšej miere využívať cestné komunikácie, pričom Svidník a Stropkov ležali na jednej z najdôležitejších. Išlo sa o cestu, ktorá viedla cez Dukliansky priesmyk a spájala Halič s Uhorskom,” – priblížil historik Mestského úradu v Strokove Ľuboslav Šmajda.

Exponáty výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska pochádzajú z územia severovýchodu Slovenska a sú hmatateľným dôkazom ťažkých bojov v období I. svetovej vojny v našom regióne. Dochované sú časti vojenskej výbavy – nielen zbraní a streliva, ale aj predmetov dennej potreby. Vystavené sú aj ukážky z dobovej tlače, ktorá informovala o bojoch v prihraničnom regióne, nechýbajú ani cenné fotografie z tohto obdobia. Napríklad záber spred kaštieľa, na ktorom je arciknieža Jozef von Habsburg, veliteľ VII. armádneho zboru brániaceho úsek frontu v Stropkove.

Mestský úrad Stropkov