Vernisáž výstavy v Stropkove

V pondelok, 19. marca 2018, v Mestskom múzeu v Stropkove sa konala vernisáž druhej časti výstavy „Každodenný život v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie“, ktorá vznikla v rámci projektu „Rzeszów a Stropkov – spolupráca pre kultúru pohraničia“. Výstavu v Stropkove otvorili: Ondrej Brendza, primátor Stropkova, Andrzej Dec, predseda mestskej rady mesta Rzeszów a Ryszard Winiarski, riaditeľ Galérie fotografie mesta Rzeszów.

– Som veľmi rád, že na tejto vernisáži môžem privítať všetkých účastníkov, vrátane našich hostí z mesta Rzeszów. Vďaka tomuto projektu naše mestá nadviazali spoluprácu v nových oblastiach. Som presvedčený, že v tejto spolupráci budeme pokračovať aj po skončení projektu – podotkol Ondrej Brendza.

Najpočetnejšiu skupinu účastníkov vernisáže predstavovala mládež miestnych škôl. – Veľmi sa teším z vašej prítomnosti. Vďaka tejto výstave môžete spoznať, ako žili naši predkovia, je to poučná a zaujímavá lekcia histórie pre nás všetkých – dodal primátor Stropkova.

V mene delegácie mesta Rzeszów vystúpil Ryszard Winiarski. – Naši predkovia v podstate žili v jednom štátnom útvare, avšak chýbala im skutočná sloboda. Dnes, keď žijeme v jednej Európskej únii, už nás nedelia hranice. Bez problémov sa môžeme navštevovať a realizovať spoločné projekty, vďaka ktorým môžeme ešte užšie spolupracovať a ešte lepšie sa spoznávať – povedal riaditeľ Galérie fotografie mesta Rzeszów.

Za organizáciu vernisáže, ktorá pritiahla aj veľký počet milovníkov histórie a predstaviteľov médií, zodpovedali koordinátori projektu – Ewelina Ślęzak a Peter Novák. Nad celým projektom v miestnom múzeu dohliadal Tibor Kubička, riaditeľ odboru školstva a kultúry mestského úradu Stropkov.

Počas výstavy, ktorá potrvá až do 18. apríla 2018, môžete medzi inými uvidieť dve sochy Ukrižovaného Krista a misál z prelomu 17. a 18. storočia, ako aj iné liturgické predmety, pohľadnice, mince a tiež predmety každodenného života pochádzajúce z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie. Časť exponátov na potreby realizácie projektu sprístupnili súkromní zberatelia: Zbigniew Tybura, Jaciek Rudnicki, Sławomir Gołąb, Andrzej Czaban, Wojciech Urban a Zygmunt Śliwa.