Umelecké predstavenie dejín

Kreslený výklad, maketa historického mesta Rzeszów a nakoniec vizualizácia bojov z prvej svetovej vojny boli hlavnými bodmi umeleckých tvorivých dielní s názvom „Vojská v časoch rakúsko-uhorskej ríše“. Týchto aktivít, ktoré sa uskutočnili 11. mája v Podzemnej turistickej trase v meste Rzeszów, sa zúčastnili deti z miestnych škôl.

  • warsztaty artystyczne

Tvorivú dielňu viedol známy historik Rafał Kocoł. V prvej, teoretickej časti prednášajúci s využitím techniky kresleného výkladu a s použitím podstavca, sivého papiera, pastelov a uhlia prednášal účastníkom o uniformách a vybavení vojakov v armáde Františka Jozefa, ako aj o poľských legionároch Józefa Piłsudského.

V praktickej časti aktivít sa mládež preniesla do čias pred viac ako sto rokmi, kedy existovali nielen cínoví vojaci, ale deti používali na hranie celú kartónovú armádu. Pod dohľadom lektora si študenti vyrobili kartónové figúrky vojakov, modely stromov, budov a opevnení, ktoré vyfarbili, vyrezali a zlepili. Potom spoločne pripravili maketu, na ktorú boli postavené pripravené modely. Na konci aktivít deti na základe stratégie skutočného boja z prvej svetovej vojny hrali vojenskú hru s vlastnoručne vyrobenými rekvizitami.

– Účastníci tvorivých dielní pútavým spôsobom získali vedomosti o légiách bojujúcich za nezávislosť Poľska. Naučili sa veľa o uniformách a vybavení

vojakov rakúsko-uhorskej armády. Hovorilo sa aj o dôležitých historických udalostiach tohto obdobia. A čo viac, získali základné vedomosti o vytváraní makiet a počas príprav prvkov makiet potrebných na uskutočnenie finálnej hry sa dobre zabávali. Myslím si, že to bola zaujímavá lekcia histórie rozvíjajúca umeleckú tvorivosť – uviedol Rafał Kocoł.

Tvorivé dielne boli súčasťou projektu Rzeszów a Stropkov – spolupráca pre pohraničnú kultúru, spolufinancovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.