Prechádzka „Po stopách histórie”

V dňoch 23. – 24. augusta 2018 sa na turistickej ceste „Po stopách rakúsko-uhorska“ uskutočnila jazda „Po stopách histórie”. Jeho účastníci z mesta Rzeszów a Stropkov spoločne objavovali tajomstvá objektov, ktoré dotvárali novovytvorený turistický chodník, pričom na tento účel sa použila jedna z aplikácií vytvorených v rámci projektu.

Najskôr si účastníci jazdy do svojich mobilných zariadení nainštalovali hru „In the Footsteps of History“, pomocou ktorej mali navštíviť jednotlivé označované objekty na trase. Zábava začala návštevou najreprezentatívnejšej budovy v meste Rzeszów, radnice. Potom sa skupina presunula na ulicu Piłsudskiego, kde mala príležitosť vidieť kasárne Kraińskiego zapísané do pamiatkového fondu a následne sa presunula k železničným kasárňam, ktoré sa nachádzajú na ul. Batorego. Práve pri nich sa v roku 1944 uskutočnila najslávnejšia tajná akcia za nezávislosť mesta Rzeszów proti nacistom. Idúc po ulici Grottgera sa skupina dostala na Dworcowe námestie, kde sa na trase nachádza ďalší bod – železničná stanica, ktorej história siaha do polovice XIX. storočia. Ďalšou zastávkou na chodníku bola budova II. Strednej školy na ul. Jałowego. V období Rakúsko-uhorska tu sídlilo 2. gymnázium s klasickým profilom. Potom, podľa požiadaviek aplikácie, sa účastníci jazdy presunuli na námestie Śreniawitów, kde sa na trase nachádza ďalší objekt, zámok Lubomirskich. V čase, keď mesto Rzeszów ležalo na hraniciach rakúsko-uhorskej monarchie, slúžil ako väznica. Aplikácia potom priviedla účastníkov na ul. Dąbrowskiego, kde je kasárenský komplex „Na vyhnanstve“. Tieto objekty si dodnes zachovali svoju architektúru a účel.

Po návšteve kasární na ul. Dąbrowskiego sa ukončila „rzeszówská“ časť jazdy a poľskí a slovenskí účastníci podujatia sa autobusom presúvali do jednotlivých miest na trase, t. j. do Strzyżowa, Dukly, Korczyny, Barwinka, Vyšného Komárnika, Nižného Komárnika, Bodrudzalu, Miroli, Bukoviec, Veľkropu, aby objavovali tajomstvá minulosti o ďalších objektoch na trase turistického chodníka „Po stopách Rakúsko-uhorska“.

Druhý deň jazdy sa konalo stretnutie s kultúrnym a prírodným dedičstvom mesta Stropkov. Účastníci podujatia venovali osobitnú pozornosť architektonickým pamiatkam, ktoré vymedzili tematickú turistickú trasu – najstaršie budovy v meste, t. j. barokový kostol a kaštieľ. V tlači z rakúsko-uhorského obdobia sa uvádza, že v regióne Zemplín bol najkrajším objektom tohto typu stropkovský kostol a jeho veža bola potom porovnaná s rozhľadňou kostola v Budapešti. Účastníci jazdy tiež našli v meste objekty z vojenských manévrov v roku 1911 – retenčnú nádrž a studňu. Obe tieto pamiatky sú pamätníkom tejto jedinečnej udalosti, vďaka ktorej sa Stropkov stal známym za hranicami monarchie.

Po potulkách nabitých atrakciami si účastníci dopriali oddychu a spoločné poľsko-slovenské pohostenie v prístrešku, ktorý je jedným zo štyroch prvkov malej rekreačnej infraštruktúry vytvorenej v rámci projektu. Možnosť kontaktu s krásnou prírodou bola príležitosťou dokonale si oddýchnuť od rušného sveta a množstva každodenných starostí.