O szlaku

 

W ramach realizacji projektu wytyczony zostanie 144-km szlak turystyczny „Śladami Austro-Węgier” (99 km po stronie polskiej, 45 km po stronie słowackiej), trasą „Józefinki”, historycznego szlaku komunikacyjnego łączącego RZE i STR w XIX w. Trasa „Józefinki” rozpoczynała się w Stropkowie i przebiegała po stronie słowackiej przez miejsce pielgrzymek Buková Hôrka i wioski: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľaná i Nižný Komárnik, a następnie po stronie polskiej przez Barwinek, Duklę, Korczynę, Strzyżów, aż do Rzeszowa (trasą dzisiejszej DK 19 i E371). Jej powstanie, podobnie jak rozległych kompleksów militarno-koszarowych na tym obszarze wynikało z obecności na nim licznych oddziałów armii austro-węgierskiej.

Współcześnie część dawnej „Józefinki” wchodzi w skład głównego szlaku tranzytowego pomiędzy Rzeszowem a Stropkovem. Odtworzenie historycznego szlaku poprzez odpowiednie oznakowanie rozproszonych na nim zabytkowych obiektów architektonicznych, takich jak: koszary, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej, przywróci mieszkańcom i turystom to unikatowe dziedzictwo kulturowe obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

Szlak wytyczony zostanie za pomocą tablic informacyjnych i znaków kierunkowych.

Przebieg trasy po stronie polskiej:

 • Rzeszów: koszary duże (Piłsudskiego); zespół koszarów kolejowych, Dworzec PKP, budynek II
  LO (ul. Jałowego),
 • Ratusz, Zamek Lubomirskich (pl. Śreniawitów), Koszary (ul. Dąbrowskiego),
 • Strzyżów, Dworzec PKP (ul. Żarnowska),
 • Korczyna, mogiła z I wojny światowej; cmentarz rzymskokatolicki,
 • Dukla, cmentarz rzymskokatolicki z I wojny światowej, budynek byłej poczty, budynek byłego sądu grodzkiego,
 • Barwinek, miejsca bitew z 1914 i 1915.

Przebieg trasy po stronie słowackiej:

 • Stropkov: dwór, sanktuarium, cmentarz z czasów I wojny światowej, obiekty z czasów manewrów wojskowych z 1911 r. (zbiornik retencyjny i studnia),
 • Veľkrop: cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej,
 • Bukovce: klasztor,
 • drewniany kościoły: Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľaná, Nižný Komárnik.

Szlak tematyczny na Słowacji będzie ścieżką rowerową, która w okolicach Stropkova powiedzie
śladami wielkich manewrów wojskowych z 1911 r. Na trasie obok stosownych znaków
informacyjnych powstaną elementy małej infrastruktury rekreacyjnej (wieża widokowa, 1 altana drewniana, 2 wiaty z kominkami). Zimą ten odcinek będzie trasą biegową dla narciarzy.