Wernisaż wystawy pt. „Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Węgierskiej”

12 lutego 2018 r. o godzinie 15.00 w lokalu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa odbył się wernisaż wystawy pt. „Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Węgierskiej”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władzy publicznej, instytucji kultury, oświaty – ze Stropkova oraz z Rzeszowa, a także mieszkańcy terenów pogranicza.

Licznie przybyłych na wernisaż wystawy gości przywitał Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa – Pan Ryszard Winiarski, natomiast informacje na temat projektu, planowanych w najbliższym czasie do realizacji działań przybliżyli: Pani Agnieszka Kielar – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Pan Tibor Kubička – Dyrektor Wydziału Kultury i Edukacji Urzędu Miasta Stropkova.

Zgromadzone eksponaty prezentowane w trakcie wystawy to m.in. karty korespondencyjne, mające ogromną wartość historyczną numizmatyki pochodzące z czasów Monarchii Austro-Węgierskiej, a także sprzęty codziennego użytku z czasów Franciszka Józefa. Zbiory pochodzą ze zbiorów prywatnych udostępnionych na potrzeby realizacji projektu przez: Zbigniewa Tyburę z Rzeszowa, Jacka Rudnickiego, Sławomira Gołąba, Andrzeja Czabana, Wojciecha Urbana, Zygmunta Śliwę oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie.

Wystawę można obejrzeć w okresie od 12 lutego do 11 marca 2018 r. w godzinach pracy Galerii.

Następnie od 19 marca do 18 kwietnia wystawa eksponowana będzie w Muzeum w Stropkovie